• 0917 983 978
  • (028) 73 039 366
  • contact@littlecanaryskool.com
  • Số 3, Đường 49, Khu Phố 4, Bình Trưng Đông, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024

24/08/2023

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024

Thời khóa biểu năm học 2023 - 2024

1. Thời khóa biểu cho lớp Song Ngữ tiếng Anh.

2. Thời khóa biểu cho lớp Hội nhập tiếng Anh

1. Thời khóa biểu cho lớp Song Ngữ tiếng Anh.

2. Thời khóa biểu cho lớp Hội nhập tiếng Anh

 

 

 

Nguồn: LCS

Xem thêm: Schedule

Tin tức khác

Hình ảnh

Scroll