• 0917 983 978
  • (028) 73 039 366
  • contact@littlecanaryskool.com
  • Số 3, Đường 49, Khu Phố 4, Bình Trưng Đông, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Góc phụ huynh

Sức khỏe của Bé!

Sức khỏe của Bé!

25/08/2023

Tin tức về bệnh TAY, CHÂN MIỆNG

Chăm sóc các “cụ” từ lúc nào? - ĐHN

Chăm sóc các “cụ” từ lúc nào? - ĐHN

01/01/2015

Có bạn hỏi thật hay! Tại sao tôi không phải là bác sĩ lão khoa mà dám viết về… người già? Đúng vậy, tôi là một bác sĩ nhi khoa – bác sĩ của trẻ con – nhưng sở dĩ viết về người già là bởi vì trước sau gì mấy “nhóc” mà tôi đã và đang chăm sóc cũng sẽ trở thành một người già, và hơn thế nữa, tôi nay cũng đã là một bác sĩ… già! !

Hình ảnh

Scroll