Mầm Non Én Nhỏ

Trường Mầm Non Én Nhỏ

Địa chỉ: Số 3.Đường 49, Khu phố 4, Phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: 0917 983 978 - (028) 73 039 366

Website: www.mamnonennho.com - www.littlecanaryskool.com

Email: contact@littlecanaryskool.com

           littlecanaryskool@gmail.com

Xem bản đồ

In nội dung

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024

(24/08/2023)

Thời khóa biểu năm học 2023 - 2024

1. Thời khóa biểu cho lớp Song Ngữ tiếng Anh.

2. Thời khóa biểu cho lớp Hội nhập tiếng Anh

1. Thời khóa biểu cho lớp Song Ngữ tiếng Anh.

2. Thời khóa biểu cho lớp Hội nhập tiếng Anh

 

 

 

Nguồn: LCS