• 0917 983 978
  • (028) 73 039 366
  • contact@littlecanaryskool.com
  • Số 3, Đường 49, Khu Phố 4, Bình Trưng Đông, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023 - 2024

24/08/2023

Thời khóa biểu năm học 2023 - 2024

1. Thời khóa biểu cho lớp Song Ngữ tiếng Anh.

2. Thời khóa biểu cho lớp Hội nhập tiếng Anh

Hình ảnh

Scroll