• 0917 983 978
  • (028) 73 039 366
  • contact@littlecanaryskool.com
  • Số 3, Đường 49, Khu Phố 4, Bình Trưng Đông, Thành Phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Buffet date 25 April 2014

29/04/2014

So yummy, we twisted our normal meal to buffet, our kid loved eating freely like this

Nguồn: Little Canary Skool

Xem thêm: Buffet in Kindergarten

Tin tức khác

Hình ảnh

Scroll