• 0906.823.916
  • (08) 62.806.961
  • contact@littlecanaryskool.com
  • 584 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM

Góc phụ huynh

Chăm sóc các “cụ” từ lúc nào? - ĐHN

Chăm sóc các “cụ” từ lúc nào? - ĐHN

01/01/2015

Có bạn hỏi thật hay! Tại sao tôi không phải là bác sĩ lão khoa mà dám viết về… người già? Đúng vậy, tôi là một bác sĩ nhi khoa – bác sĩ của trẻ con – nhưng sở dĩ viết về người già là bởi vì trước sau gì mấy “nhóc” mà tôi đã và đang chăm sóc cũng sẽ trở thành một người già, và hơn thế nữa, tôi nay cũng đã là một bác sĩ… già! !

Hình ảnh

Scroll