• 0906.823.916
  • (08) 62.806.961
  • contact@littlecanaryskool.com
  • 584 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM
“Bức xúc” vì con biếng ăn!

“Bức xúc” vì con biếng ăn!

13/09/2013

Ghi chú: Bác sĩ Nguyễn Vũ Minh Trang gởi tôi bài viết này của Doan Nguyen, nói về chuyện bức xúc của các ông bố bà mẹ khi thấy con “biếng ăn”.

Hình ảnh

Scroll